این پست یک کم غیر معمول یا به عبارتی پراکنده است. البته به نظرم همین بی نظمی خودش هم نظمی دارد.  

ــ یکسال دیگر را با امیدها و آرزوهای خوب شروع کردم ، که امیدوارم برای همه هم خوب باشد ، ان شاا...

ــ آیدن هم در آستانه سه سال و نیمگی سوالهای اگزیستانسیالیستی از من میپرسد: " مامی من از کجا اومدم؟ از ایران؟ ... منو خریدید؟ " که من بهش گفتم که " نه تو رو نخریدیم ، تو از تو دل من اومدی بیرون" می پرسه که " چطور؟ اونجا که بستس؟" یک کمی فکر می کنم و جوابی می دهم که ظاهرا منطقی به نظر میرسد:" تو اونجا رشد کردی ، بعدا ما رفتیم Kaiser دکترها کمک کردند از تو نافم ومدی بیرون"....

...روز بعد باز میپرسه:" مامی چرا باز اینجای دلت باز نمیشه که من برم توش؟" در حال خنده بهش میگم که دیگه بزرگ شدی و یک بار که آدم بیاد بیرون تو رفتن خبری نیست...بوسش می کنم و او هم مرا در جواب بوس میکند... بعد هم میخواهد بداند که با چه حد کوچک بوده که آلبوم نوزادی اش را بهش میدهم می نشیند به تماشا من هم میروم که به کارهایم برسم.

 ــ دیروز هم برایش کتاب how things work را برایش خریدم که خیلی خوشحال شد از اینکه میدید درون چیزها را باز کردهاند و میتواند جواب سوالهایش را در آنجا بگیرد.

ــ یک سوال دیگر هم در باره مامی ماماز و باباز هست ، میخواهدبداند که مامی اینها چه کسانی بوده اند که بهش میگم: مامی ماماز یک خانم خوبی بوده به نام نازی خانم . مامی باباز هم خانم خوبی بوده به نام عنبرنسا خانم . " میگه الان کجا هستند؟ ... میگم: رفتند به یک سفر درو و دراز.

ــسیر مطالعاتی من هم خوب شروع شد اما باز هم متوقف شد که انشاا... از  هفته دیگر با اتمام کارهای کامبیز قرار است که روال معمول را شروع کنم. ولی کتاب اول را تمام کردم. قسمت آخر هم که از خانمهای مصاحبه شونده میپرسد که اگر قرار باشد که باز متولد شوند و انتخاب کنند کدام را برمیگزیدند، جواب اکثر آنها علیرغم رنجی که از سیستم پدر سالاری برده اند، این بود که باز هم دوست داشتند که زن باشند به خاطر توانمندی های خاصی که در درون زنهاست، به خاطر رافت قلب و اراده قوی زنها. البته بعضی ها هم ترجیح میدادند اگر قرار است باز در همان سیستم و کشور قبلی باشند مرد باشند به خاطر آزادی هایی که مرد ها در سیستم قانونی و حکومتی دارند.  

فعلا همین برای امشب ...با آرزوی سلامتی، سعادت و توانگری برای همه.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  Fri 29 Jun 2007ساعت 11 AM  توسط من  |